DKK
da
 • Hvis værten undlader at levere båden eller i det mindste en tilsvarende erstatningsbåd på det aftalte tidspunkt, kan gæst trække sig tilbage fra denne værtspart, men ikke inden 24 timer fra charterets begyndelse, og modtage fuld refusion af alle foretagne betalinger til reservationen på Tubber-webstedet.
 • Alle andre krav om erstatning fra gæstens side er undtaget, undtagen i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed fra værten. Hvis Gæsten ikke trækker sig ud af chartret, kan han kræve tilbagebetaling af charterprisen pro rata for det tidspunkt, hvor værten undlod at aflevere båden.
 • Skader på båden og dens udstyr, som ikke påvirker dets (hav) -værdighed, og som gør det muligt for Båden at fortsætte med at blive anvendt på en rimelig måde, er ikke begrundelse for refusion. Enhver refusion i et sådant tilfælde er også udelukket.
 • Hvis der er problemer, underretter værten gæsten og tuberen straks via e-mail eller telefon.

Værtsansvar

 • Værten er kun ansvarlig over for gæst og hans besætning for tab eller skader som følge af forsæt eller grov uagtsomhed hos værten såvel som for skader på liv og helbred eller personskader, der skyldes uagtsom overtrædelse af pligt fra værten eller fra forsætlig eller uagtsom overtrædelse af pligt af en juridisk repræsentant eller assistent for værten.
 • Værten kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader forårsaget af unøjagtigheder, ændringer, fejl og mangler i det medfølgende ekstraudstyr, der leveres, f.eks. søkort, håndbøger, kompas, radioretningsudstyr osv.}
 • Gæstekrav på grund af yachtens manglende evne til brug som følge af skader eller totalt tab forårsaget af gæsten eller en tredjepart under charteret er ekskluderet.
 • Værten er forpligtet til at forsikre båden i den rigtige sag. Om nødvendigt vil Tubber rådgive ejeren og bede om bekræftelse af forsikringsselskabet.
 • Værten skal forstå lokale love for brug og udlejning af både / lystbåde / kar, før de noterer deres båd på Tubber-webstedet.

Afbestillingspolitik vært

Tubber giver deres charterselskaber mulighed for at vælge mellem fire forskellige former for afbestillingsregler. Den annulleringspolitik, du vælger, vil blive vist på din annonce for at sikre, at lejeren på forhånd ved, hvilke afbestillingspolitikker der vil være nyttige. Afbestillingsregler for knolde er lavet for forskellige slags yachtcharter. Tubber råder til at vælge en afbestillingspolitik, der tilpasser sig den gennemsnitlige lejeperiode for din bolig.

Standard

 • (Anbefales, når den gennemsnitlige charterperiode er en uge eller mere)
 • 50% refusion indtil 60 dage før aftalt indtjekningsdato og -tid, undtagen gebyrer.
 • Rengøringsgebyrer refunderes altid, hvis du ikke tjekker ind.
 • Servicegebyret for tubber refunderes ikke.
 • Hvis der er nogen klage, skal Tubber bemærkes inden for 24 timer efter indtjekningen. Følg instruktionerne i henhold til gæstens refusionspolitik.
 • Tubber mægler, når det er nødvendigt, og har det sidste ord i alle tvister.
 • En reservation annulleres officielt, når gæsten klikker på annulleringsknappen på Tubber-webstedet.
 • Gældende skatter vil blive bevaret og eftergivet.

Delvis tilbagebetaling

(Gennemsnitlig charterperiode 3-7 dage) 75% refusion op til 60 dage før indtjekningsdato og -tid, undtagen gebyrer. Rengøringsgebyr refunderes altid, hvis gæsten ikke tjekker ind. Servicegebyret for tubber refunderes ikke. Hvis der er en klage, skal Tubber bemærkes inden for 24 timer efter indtjekningen, og følg instruktionerne i henhold til gæstens refusionspolitik. Tubber mægler, når det er nødvendigt, og har det sidste ord i alle tvister. En reservation annulleres officielt, når gæsten klikker på annulleringsknappen på Tubber-webstedet. Gældende skatter vil blive bevaret og eftergivet.

Moderat

(Gennemsnitlig charterperiode 1-2 dage) 50% refusion indtil 5 dage før indtjekningsdato og -tid, undtagen gebyrer. Rengøringsgebyr refunderes altid, hvis gæsten ikke tjekker ind. Servicegebyret for tubber refunderes ikke. Hvis der er en klage, skal Tubber bemærkes inden for 24 timer efter indtjekningen, følg instruktionerne i henhold til gæstens refusionspolitik. Tubber mægler, når det er nødvendigt, og har det sidste ord i alle tvister. En reservation annulleres officielt, når gæsten klikker på annulleringsknappen på Tubber-webstedet. Gældende skatter vil blive bevaret og eftergivet.

Fleksibel

(Charterperioder 1 dag eller mindre) 99 % refusion indtil 1 dag før indtjekningsdato og -tidspunkt, undtagen gebyrer. Rengøringsgebyrer refunderes altid, hvis gæsten ikke tjekkede ind. Tubber-servicegebyret kan ikke refunderes. Hvis der er en klage, skal Tubber bemærkes inden for 24 timer efter check-in, følg instruktionerne i henhold til gæstens refusionspolitik. Tubber mægler, når det er nødvendigt, og har det sidste ord i alle tvister. En reservation annulleres officielt, når gæsten klikker på annulleringsknappen på Tubber-webstedet. Gældende skatter vil blive tilbageholdt og eftergivet.

Værter ansvar og refusioner til tubber

Værter skal bemærke, at de er ansvarlige for at sikre, at de både, de viser på webstedet, er som beskrevet i listen, overholder standarder vedrørende adgang, sundhed og sikkerhed og renlighed og ikke præsenterer nogen gæst for et reservationsproblem. I løbet af 24-timersperioden efter gæstens check-in skal værter være tilgængelige eller stille en tredjepart til rådighed for i god tro at forsøge at løse ethvert reservationsproblem. Denne refusionspolitik for gæster berører ikke lovbestemte rettigheder, som en gæst måtte have. Tubbers rettigheder i henhold til denne tilbagebetalingspolitik for værter overgår annulleringspolitikken valgt af den pågældende reservation af værten.

Politik for værtrefusion

Hvis du er vært, og hvis en eller flere af følgende reservationsproblemer opstår:

 • Du annullerer en reservation i sidste øjeblik, der er defineret som en aflysning, der er foretaget 7 dage eller mindre inden indtjekningsdatoen for den relevante reservation, eller undlader at give gæsten levering af båden eller mindst en tilsvarende erstatningsbåd på det aftalte tidspunkt gæsten.
 • Din båd er ikke som beskrevet i sin liste på Tubber-webstedet.
  • Antal fødder på yachten.
  • Antal hytter.
  • Nuværende tilstand af båden sammenlignet med den reserverede båd
  • Byggeåret er ikke ældre end den oprindeligt reserverede båd på hjemmesiden.
 • Du er konkurs.
 • Din båd er ikke længere forsikret, reservationen skal annulleres.
 • Din båd er generelt ikke ren og hygiejnisk.
 • Der er ingen båd.
 • Intent og grov uagtsomhed af den lokale vært
 • Din båd er ikke sikker i henhold til lokale standarder, eller der er ikke mindst en tilsvarende erstatningsbåd på det tidspunkt, der er aftalt med gæsten. Hvis lejeperioden er to eller flere uger, forøges den minimale tid, inden hvilken du bliver nødt til at acceptere et kvalificerende krav, med 24 timer pr. Ekstra uge.

Så har Tubber ret til at træffe yderligere foranstaltninger. Disse yderligere foranstaltninger inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Sænkning af anmeldelsesscore for vores bådeliste(r).
 • Indsætter en 1-stjernet anmeldelse af den reserverede båd.
 • Annullering af dine kommende reservationer.
 • Bloker din værtskonto.
 • Slet dine aktuelle lister.
 • At opkræve Kommissionen for reservationen foretaget online på Tubber Website, som værten og Tubber er enige om, er et rimeligt forhåndsoverslag for de ekstra omkostninger, der skal dækkes.
 • I tilfælde af en aflysning fra dig, vil gæsten få refunderet den fulde pris for reservationen. I sådanne tilfælde opkræves der ingen afbestillingsgebyrer for gæst.
 • Tubber hjælper gæsten med at finde alternativ indkvartering.
 • Du er forpligtet til at betale et afbestillingsgebyr på 10% af den samlede pris for reservationen. Afbestillingsgebyret stiger til 60% af den samlede pris, hvis du annullerer reservationen mindre end 7 dage før indtjekningen. Disse omkostninger er inddrevne omkostninger og tid til løsning af reservationsproblemer.

Hvis Gæsten flyttes til en alternativ båd af Tubber eller dig, kan du miste en del af eller hele værtsgebyret for reservationen, og du er muligvis ansvarlig for eventuelle rimelige omkostninger foretaget af os for at finde en alternativ løsning til gæsten.

Bestride

Hvis du ønsker at bestride kravet eller give detaljer om særlige omstændigheder såsom skader på båden fra en årsag uden for din kontrol ("formildende omstændigheder"), skal du straks underrette os om det via e-mail med emnet "tvist <bådens navn> , <Gæstens navn> og <Reservations-ID> ([email protected]) eller via telefon på +31 (0) 50 8200 200. Giv alle relevante oplysninger og beviser, såsom foto, video, Skipper-certifikater og / eller kopier af korrespondance bestride værtskravet eller detaljer om de særlige omstændigheder, forudsat at du skal have brugt rimelig og god tro bestræbelser på at forsøge at løse reservationsproblemerne med Tubber og gæsten, før du bestrider kravet eller hævder særlige forhold. Alle afgørelser af Tubber vedrørende gæstetilbagebetalingspolitikken, herunder uden begrænsning gyldigheden af reservationsproblemet, gyldigheden af særlige omstændigheder og det beløb, der skal tilbagebetales til gæsten, skal være endelig og bindende for den pågældende gæst og tubber, mellem Tubber og vært.

Løs reservationsproblemet direkte

Gæster kan frit løse reservationsproblemet direkte med værten under betingelse ved at informere Tubber i en skriftlig bekræftelse fra begge sider via e-mail.

Tubber, Alle rettigheder forbeholdes