SEK
sv

Standard

(Rekommenderas när den genomsnittliga charterperioden är en vecka eller mer) 50% återbetalning upp till 60 dagar före överenskommet incheckningsdatum och tid, förutom avgifter. Städavgifter återbetalas alltid om du inte checkade in. Tubbers serviceavgift återbetalas inte. Om det finns något klagomål måste Tubber informeras om inom 24 timmar efter incheckning, följ instruktionerna enligt hyrestagarens återbetalningspolicy. Tubber kommer att medla vid behov och har det sista ordet i alla tvister. En bokning annulleras officiellt när hyresgästen klickar på avbokningsknappen på Tubber-webbplatsen. Tillämpliga skatter kommer att kvarstå och överföras.

Delvis återbetalningsbar

(Genomsnittlig charterperiod 3-7 dagar) 75% återbetalning fram till 60 dagar före incheckningsdatum och tid, förutom avgifter. Städavgifter återbetalas alltid om gästen inte checkar in. Tubber-serviceavgiften återbetalas inte. Om det finns ett klagomål måste Tubber meddelas inom 24 timmar efter incheckningen, följ instruktionerna enligt gäståterbetalningspolicyn. Tubber kommer att medla vid behov och har det sista ordet i alla tvister. En bokning annulleras officiellt när gästen klickar på avbokningsknappen på Tubber-webbplatsen. Tillämpliga skatter behålls och återbetalas.

Måttlig

(Genomsnittlig charterperiod 1-2 dagar) 50% återbetalning fram till 5 dagar före incheckningsdatum och tid, förutom avgifter. Städavgifter återbetalas alltid om gästen inte checkade in. Tubbers serviceavgift återbetalas inte. Om det finns ett klagomål måste Tubber märkas inom 24 timmar efter incheckning, följ instruktionerna enligt hyrestagarens återbetalningspolicy Tubber kommer att medla vid behov och har det sista ordet i alla tvister. En bokning annulleras officiellt när gästen klickar på avbokningsknappen på Tubbers webbplats. Tillämpliga skatter kommer att behållas och överföras.

Flexibel

(Charterperioder 1 dag eller mindre) 99% återbetalning fram till 1 dag före incheckningsdatum och tid, förutom avgifter. Städavgifter återbetalas alltid om gästen inte checkade in. Tubbers serviceavgift återbetalas inte. Om det finns ett klagomål måste Tubber märkas inom 24 timmar efter incheckning, följ instruktionerna enligt hyrestagarens återbetalningspolicy Tubber kommer att medla vid behov och har det sista ordet i alla tvister. En bokning annulleras officiellt när gästen klickar på avbokningsknappen på Tubbers webbplats. Tillämpliga skatter kommer att behållas och överföras.

Tubber, Alla rättigheter förbehållna