SEK
sv
Återbetalningspolicyn för Tubber Hyrestagare gäller för registrerade hyresgäster som har bokat och betalat för en yacht som listats av ett charterföretag på Tubber webbplats och har ett anspråk relaterat till ett bokningsproblem enligt definitionen i denna återbetalningspolicy för hyrestagare. Det utgör en del av Terms och Terms of Use.

Problem med bokning

Bokningsproblem innebär något av följande:

 • Charterföretaget annullerar en bokning i sista minuten, vilket definieras som en avbokning som görs 7 dagar eller mindre före incheckningsdatumet för den relevanta bokningen eller misslyckas med att tillhandahålla Hyrestagaren för att leverera båten eller åtminstone en motsvarande ersättningsbåt vid den tidpunkt som överenskommits med hyrestagaren.
 • Båten är inte som beskrivs i dess notering på Tubber-webbplatsen
  • Båtens längd avviker mer än 10%
  • Antal hytter
  • Båtens nuvarande skick jämfört med den bokade båten
 • Charterföretaget har gått i konkurs
 • Båten är inte försäkrad, bokningen måste avbokas
 • Båten är i allmänhet inte ren och sanitär
 • Det finns ingen båt
 • Uppsåt och grov vårdslöshet från charterbolagets sida
 • Båten är inte säker enligt lokala standarder, eller det finns ingen åtminstone motsvarande ersättningsbåt vid den tidpunkt som överenskommits med hyrestagaren. Om hyresperioden är två eller flera veckor ökar minimitiden innan Tubber kan acceptera ett kvalificerat anspråk med 24 timmar per ytterligare vecka.

Krav för att göra anspråk

Endast en hyresgäst kan lämna in ett krav på återbetalning. Ett Anspråk anses vara ett "Bokningsproblem" när det avser ett eller flera av bokningsproblemen ovan och uppfyller vart och ett av följande villkor:

 • Hyrestagaren måste göra anspråk via vårt kontaktformulär eller vår 24/7 telefonsupport +44 (0)20 4525 9616
 • Hyrestagaren måste tydligt informera oss med sitt bokningsnummer och / eller e-postadress som angavs när bokningen gjordes;
 • Hyrestagaren måste tillhandahålla bevis på sitt anspråk, såsom fotografier eller videor, och förse oss med ytterligare information om bokningsproblemet;
 • Ingen medlem av hyrestagarens besättning eller skeppare har direkt eller indirekt orsakat bokningsproblemet, vare sig genom deras handling, till följd av skada eller total förlust orsakad av hyrestagaren eller en tredje part under chartern.
 • Hyrestagaren och hans besättning måste ha gjort rimliga ansträngningar för att försöka lösa bokningsproblemet direkt med charterbolaget och Tubber innan de gör ett anspråk.
 • Hyrestagaren måste göra anspråk inom 24 timmar efter incheckning.
 • Hyrestagaren har inte undertecknat det lokala incheckningsformuläret och har inte accepterat båten efter detaljerad inspektion av båten.
 • Båten är inte säker enligt lokala standarder, eller det finns ingen åtminstone motsvarande ersättningsbåt vid den tidpunkt som överenskommits med hyrestagaren. Om hyresperioden är två eller flera veckor ökar minimitiden innan Tubber kan acceptera ett kvalificerat anspråk med 24 timmar per ytterligare vecka.

Hyrestagarens återbetalningspolicy

Tubber kommer att:

 • Återbetala hyrestagaren en del av eller hela det pris som hyresgästen betalat via Tubber webbplats, beroende på arten av deras bokningsproblem. Om det inte redan återbetalats hos charterbolaget efter officiell utcheckning.
 • I händelse av ett bokningsproblem är Tubbers ansvar gentemot Hyrestagaren begränsat till det belopp som det relevanta charterföretaget till Hyrestagaren enligt onlinebokningen skulle vara skyldigt. Maximalt är det totala beloppet som bokas på Tubber webbplats, inklusive obligatoriska avgifter online.
 • endast återbetalning om Tubber gavs möjlighet att göra rimliga ansträngningar för att hitta och tillhandahålla hyrestagaren för att leverera en båt eller åtminstone en motsvarande ersättningsbåt vid den tidpunkt som överenskommits med hyrestagaren.

Tubber återbetalar aldrig:

Skada på Båten och dess utrustning som inte inverkar menligt på dess (sjö)-värdighet och som gör att Båten kan fortsätta att användas på ett rimligt sätt ska inte vara grund för återbetalning. Eventuell återbetalning i ett sådant fall är också utesluten.

Tubber, Alla rättigheter förbehållna