SEK
sv
 • Om värden inte tillhandahåller båten, eller åtminstone en motsvarande ersättningsbåt vid den överenskomna tiden, kan gästen dra sig ur denna värdpart, men inte innan 24 timmar från stadgans början, och få full återbetalning av alla betalningar som gjorts för bokningen på Tubber-webbplatsen.
 • Alla andra krav på kompensation från gästen är undantagna, utom i fall av värdens grov vårdslöshet. Om gästen inte drar sig tillbaka från stadgan kan han ansöka om återbetalning av charterpriset i förhållande till den tid under vilken värden inte överlämnade båten.
 • Skada på Båten och dess utrustning som inte inverkar menligt på dess (sjö)-värdighet och som gör att Båten kan fortsätta att användas på ett rimligt sätt ska inte vara grund för återbetalning. Eventuell återbetalning i ett sådant fall är också utesluten.
 • Om det finns några problem kommer värden att informera gästen och badaren omedelbart via e-post eller telefon.

Charterbolagsansvar

 • Värden är endast ansvarig gentemot Gäst och hans besättning för förlust eller skada till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet från Värdens sida samt för skador på liv och hälsa eller personskador, till följd av vårdslös brott mot värdet eller från avsiktlig eller försumlig pliktbrott från en juridisk ombud eller värdens assistent.
 • Värden är inte ansvarig för förlust eller skada orsakad av felaktigheter, ändringar, misstag och defekter i den tillhandahållna tillhörande nautiska utrustningen, t.ex. marina sjökort, handböcker, kompass, radioriktningsutrustning etc.}
 • Gästkrav på grund av båtens oförmåga att använda till följd av skada eller total förlust orsakad av gästen eller en tredje part under stadgan ska uteslutas.
 • Värd är skyldig att försäkra båten i rätt ärende. Vid behov kommer Tubber att informera ägaren och be om en bekräftelse från försäkringsbolaget.
 • Värd bör förstå lokala lagar för användning och uthyrning av båtar / yachter / badkar innan de listar sin båt på Tubber-webbplatsen.

Avbokningsregler Värd

Tubber ger sina värdar möjlighet att välja mellan fyra olika typer av avbokningsregler (Standard, Partially refundable, Moderate och Flexible). Avbokningsreglerna du väljer kommer att visas på din lista för att se till att gästerna i förväg vet vilka avbokningsregler som kommer att användas. Avbokningsregler för tubbers görs för olika typer av hosting. Tubber rekommenderar att du väljer en avbokningsregler som anpassas till den genomsnittliga hyresperioden för din annons. Superstrikt strikt måttligt flexibelt

Standard

 • (Rekommenderas när den genomsnittliga charterperioden är en vecka eller mer)
 • 50% återbetalning upp till 60 dagar före överenskommet incheckningsdatum och tid, förutom avgifter.
 • Städavgifter återbetalas alltid om du inte checkade in.
 • Tubbers serviceavgift återbetalas inte.
 • Om det finns något klagomål måste Tubber informeras om inom 24 timmar efter incheckning, följ instruktionerna enligt hyrestagarens återbetalningspolicy.
 • Tubber kommer att medla vid behov och har det sista ordet i alla tvister.
 • En bokning annulleras officiellt när hyresgästen klickar på avbokningsknappen på Tubber-webbplatsen.
 • Tillämpliga skatter kommer att kvarstå och överföras.

Delvis återbetalningsbar

(Genomsnittlig charterperiod 3-7 dagar) 75% återbetalning fram till 60 dagar före incheckningsdatum och tid, förutom avgifter. Städavgifter återbetalas alltid om gästen inte checkar in. Tubber-serviceavgiften återbetalas inte. Om det finns ett klagomål måste Tubber meddelas inom 24 timmar efter incheckningen, följ instruktionerna enligt gäståterbetalningspolicyn. Tubber kommer att medla vid behov och har det sista ordet i alla tvister. En bokning annulleras officiellt när gästen klickar på avbokningsknappen på Tubber-webbplatsen. Tillämpliga skatter behålls och återbetalas.

Måttlig

(Genomsnittlig charterperiod 1-2 dagar) 50% återbetalning fram till 5 dagar före incheckningsdatum och tid, förutom avgifter. Städavgifter återbetalas alltid om gästen inte checkade in. Tubbers serviceavgift återbetalas inte. Om det finns ett klagomål måste Tubber märkas inom 24 timmar efter incheckning, följ instruktionerna enligt hyrestagarens återbetalningspolicy Tubber kommer att medla vid behov och har det sista ordet i alla tvister. En bokning annulleras officiellt när gästen klickar på avbokningsknappen på Tubbers webbplats. Tillämpliga skatter kommer att behållas och överföras.

Flexibel

(Charterperioder 1 dag eller mindre) 99% återbetalning fram till 1 dag före incheckningsdatum och tid, förutom avgifter. Städavgifter återbetalas alltid om gästen inte checkade in. Tubbers serviceavgift återbetalas inte. Om det finns ett klagomål måste Tubber märkas inom 24 timmar efter incheckning, följ instruktionerna enligt hyrestagarens återbetalningspolicy Tubber kommer att medla vid behov och har det sista ordet i alla tvister. En bokning annulleras officiellt när gästen klickar på avbokningsknappen på Tubbers webbplats. Tillämpliga skatter kommer att behållas och överföras.

Värdar ansvar och återbetalningar till tubber

Värdar bör notera att de är ansvariga för att se till att de båtar som de listar på webbplatsen är som beskrivs i listan, uppfyller standarder för tillgång, hälsa och säkerhet och renhet, och presenterar inte någon gäst med en bokningsfråga. Under 24-timmarsperioden efter gästens incheckning bör värdar vara tillgängliga eller göra en tredje part tillgänglig för att i god tro försöka lösa alla bokningsfrågor. Denna återbetalningspolicy för gäst påverkar inte lagstadgade rättigheter som en gäst kan ha. Tubbers rättigheter enligt denna värdåterbetalningspolicy ersätter de avbokningsregler som valts av den berörda bokningen av värden.

Policy för värdåterbetalning

Om du är värd och om ett eller flera av följande bokningsproblem uppstår:

 • Du avbokar en bokning i sista minuten, vilket definieras som en avbokning som görs 7 dagar eller mindre före incheckningsdatumet för den relevanta bokningen eller inte ger gäst att leverera båten eller åtminstone en motsvarande ersättningsbåt vid den tid som avtalats med gästen.
 • Båten är inte som beskrivet enligt listan på Tubbers webbplats.
  • Antal båtar.
  • Antal kabiner.
  • Båtens nuvarande skick jämfört med den bokade båten
  • Byggåret är inte äldre än den ursprungliga bokade båten på webbplatsen.
 • Du är i konkurs.
 • Din båt är inte försäkrad längre, bokningen måste annulleras.
 • Din båt är i allmänhet inte ren och sanitär.
 • Det finns ingen båt.
 • Uppsåt och grov vårdslöshet från charterbolagets sida
 • Din båt är inte säker enligt lokala standarder, eller det finns inte minst en motsvarande ersättningsbåt vid den tid som överenskommits med gästen. Om hyresperioden är två eller fler veckor ökar minimitiden innan du måste acceptera ett kvalificerande anspråk med 24 timmar per ytterligare vecka.

Då har Tubber rätt att vidta ytterligare åtgärder. Dessa ytterligare åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Minskar recensionspoängen för våra båtlistor.
 • Infoga en 1-stjärnig recension för den bokade båten.
 • Avbryter dina kommande bokningar.
 • Blockera ditt värdkonto.
 • Ta bort dina nuvarande annonser.
 • Att debitera kommissionen för bokningen som gjorts online på Tubber-webbplatsen, som värd och tubber överens om, är en rimlig förskattning av de extra kostnader som ska täckas.
 • I händelse av en avbokning av dig kommer gästen att få tillbaka hela priset för bokningen. I sådana fall tillkommer inga avbokningsavgifter för gästen.
 • Tubber hjälper gästen att hitta alternativt boende.
 • Du är skyldig att betala en avbokningsavgift på 10% av det totala priset för bokningen. Avbokningsavgiften stiger till 60% av det totala priset om du avbokar bokningen mindre än 7 dagar före incheckningen. Dessa kostnader är återtagna kostnader och tid för att lösa bokningsfrågor.

Om gästen flyttas till en alternativ båt av Tubber eller dig, kan du förlora en del eller hela värdavgiften för bokningen och du kan vara ansvarig för alla rimliga kostnader som vi gjort för att hitta en alternativ lösning för gästen.

Tvist

Om du vill bestrida anspråket eller tillhandahålla detaljer om speciella omständigheter som, skada på båten från en orsak utanför din kontroll, ("förmildrande omständigheter") måste du meddela oss omedelbart via e-post med ämnet "Dispute <Boat Name> , <Gästnamn> och <Boknings-ID> ([email protected]) eller via telefon på +44 (0)20 4525 9616. Ge all relevant information och bevis som foto, video, skepparcertifikat och / eller kopior av korrespondens bestrida värdanspråket eller beskriva de särskilda omständigheterna, förutsatt att du måste ha använt rimliga och goda ansträngningar för att försöka lösa bokningsproblemen med Tubber och gästen innan du bestrider anspråket eller hävdar särskilda omständigheter. Alla bestämningar av Tubber angående återbetalningspolicyn för gäster, inklusive utan begränsning giltigheten av bokningsfrågan, giltigheten för särskilda omständigheter och det belopp som ska återbetalas till gästen, ska vara slutgiltiga och bindande för gäst och badkar i fråga, mellan Tubber och värd.

Lös bokningsfrågan direkt

Gästerna kan lösa bokningsfrågan direkt med värden, under förutsättning att de informerar Tubber i en skriftlig bekräftelse från båda sidor via e-post.

Tubber, Alla rättigheter förbehållna