EUR
nl
 • Als de chartermaatschappij het jacht niet levert, of op zijn minst een gelijkwaardige vervangende jacht op het afgesproken tijdstip, kan de huurder zich terugtrekken, maar niet binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode, en volledige terugbetaling van alle gedane betalingen ontvangen voor de boeking op de Tubber-website.
 • Alle overige aanspraken op schadevergoeding door de huurder zijn uitgesloten, met uitzondering van opzet en grove schuld van de chartermaatschappij. Als de huurder zich niet terugtrekt uit de charter, kan hij aanspraak maken op terugbetaling van de huurprijs naar rato van de tijd dat de verhuurder het jacht niet heeft overgedragen.
 • Indien de boot schade heeft, maar door de schade is er geen veiligheidsrisico, dan is er geen reden tot schadevergoeding. Er kan dan geen aansprak gemaakt worden op enige vergoeding.
 • In geval van problemen, zal de verhuurder de huurder en Tubber zo snel mogelijk per e-mail of telefoon op de hoogte stellen.

Aansprakelijkheid chartermaatschappij

 • De chartermaatschappij is jegens de huurder en zijn bemanning alleen aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid van de kant van de chartermaatschappij, evenals voor schade aan leven en gezondheid of persoonlijk letsel als gevolg van nalatig plichtsverzuim door de chartermaatschappij, of door een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of assistent van de chartermaatschappij.
 • De chartermaatschappij is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit onnauwkeurigheden, wijzigingen, vergissingen en defecten in de geleverde nautische hulpapparatuur, bijvoorbeeld zeekaarten, handboeken, kompas, radio-apparatuur, enzovoort.}
 • Claims van de huurder wegens onbruikbaarheid van het jacht als gevolg van schade of totaal verlies veroorzaakt door de chartermaatschappij of een derde partij tijdens de charter zijn uitgesloten.
 • De chartermaatschappij is verplicht het jacht goed te verzekeren. Indien nodig informeert Tubber de chartermaatschappij en vraagt om bevestiging van de verzekeringsmaatschappij.
 • De chartermaatschappij moet de wetten van het land begrijpen die van toepassing zijn op het verhuren van boten/jachten/catamarans voordat hij zijn jacht op de Tubber-website aanbiedt.

Annuleringsvoorwaarden Chartermaatschappij

Tubber geeft haar partners de mogelijkheid uit vier verschillende soorten annuleringsvoorwaarden te kiezen. Teneinde ervoor te zorgen dat huurders weten welke annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden de annuleringsvoorwaarden bij de advertentie getoond. Tubber heeft verschillende annuleringsvoorwaarden voor verschillende soorten verhuur. Tubber raadt aan een annuleringsbeleid te kiezen dat is afgestemd op de gemiddelde huurperiode van het jacht.

Standaard

 • Tubber biedt de mogelijkheid om binnen zeven dagen na het plaatsen van uw boeking kosteloos te annuleren, behalve voor boekingen die binnen 6 weken voor de startdatum worden gemaakt. Deze regeling geeft u de flexibiliteit om uw plannen aan te passen indien nodig.
 • Bij annuleringen, meer dan 60 dagen voor de geplande incheckdatum en -tijd, wordt 50% van het boekingsbedrag ingehouden.
 • De schoonmaakkosten worden altijd terugbetaald als je niet hebt ingecheckt.
 • De Tubber-servicekosten worden niet gerestitueerd.
 • Bij een eventuele een klacht moet Tubber binnen 24 uur na het inchecken worden geïnformeerd. Volg hiervoor de instructies volgens het Restitutiebeleid voor huurders.
 • Tubber bemiddelt waar nodig en heeft het laatste woord in alle geschillen.
 • Om een reservering officieel te annuleren, dient u een e-mail te sturen naar [email protected], graag onder vermelding van de reden voor de annulering. Wij streven ernaar om binnen maximaal 2 werkdagen te reageren. Voor urgente zaken adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen via +31(0)508200200, zodat wij u direct kunnen assisteren.
 • De toepasselijke belastingen zullen worden aangehouden en kwijtgescholden.

Gedeeltelijke teruggave

(Gemiddelde charter periode 3-7 dagen) 75% restitutie tot 60 dagen voorafgaand aan de overeengekomen check-in datum en tijd, behalve de fees. Schoonmaak kosten worden altijd terugbetaald indien u niet heeft ingecheckt. De Tubber service fee kan niet worden gerestitueerd. Als er een klacht is moet Tubber binnen 24 uur na de check-in op de hoogte worden gebracht hierover, volg de instructies volgens Restitutie huurder. Tubber zal bemiddelen wanneer dat nodig is, en heeft het laatste woord in alle geschillen. Een reservering is officieel geannuleerd als de gast op de knop annulering drukt op de Tubber website. De toepasselijke belastingen zullen worden bewaard en kwijtgescholden.

Gemiddeld

(Gemiddelde charter periode 1-2 dagen) 50% restitutie tot 5 dagen voorafgaand aan de overeengekomen check-in datum en tijd, exclusief fees. Schoonmaakkosten worden altijd terugbetaald als er niet is ingecheckt. De Tubber service fee wordt niet gerestitueerd. Bij klachten moet Tubber binnen 24 uur na de check-in op de hoogte worden gebracht, volgens de instructies van het Huurders restitutie beleid. Tubber zal bemiddelen wanneer dat nodig is, en heeft het laatste woord in alle geschillen. Om een reservering officieel te annuleren, dient u een e-mail te sturen naar [email protected], graag onder vermelding van de reden voor de annulering. Wij streven ernaar om binnen maximaal 2 werkdagen te reageren. Voor urgente zaken adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen via +31(0)508200200, zodat wij u direct kunnen assisteren.

Flexibel

(Charter periode 1 dag of minder) 99% restitutie tot 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen check-in datum en tijd, behalve de fees. Schoonmaakkosten worden altijd terugbetaald als er niet is ingecheckt. De Tubber service fee wordt niet gerestitueerd. Bij klachten moet Tubber binnen 24 uur na de check-in op de hoogte worden gebracht, volgens de instructies van het Huurders restitutie beleid. Tubber zal bemiddelen wanneer dat nodig is, en heeft het laatste woord in alle geschillen. Om een reservering officieel te annuleren, dient u een e-mail te sturen naar [email protected], graag onder vermelding van de reden voor de annulering. Wij streven ernaar om binnen maximaal 2 werkdagen te reageren. Voor urgente zaken adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen via +31(0)508200200, zodat wij u direct kunnen assisteren.

Chartermaatschappij verantwoordelijkheden en terugbetalingen aan Tubber

Chartermaatschappijen moeten ervoor zorgen dat de jachten die ze op Tubber aanbieden, voldoen aan de normen met betrekking tot toegang, gezondheid en veiligheid en netheid, en dat er geen boekingsproblemen zijn. Chartermaatschappijen moeten gedurende 24 uur na het inchecken van de huurder beschikbaar zijn of een derde partij beschikbaar stellen om te goeder trouw te proberen een boekingsprobleem op te lossen. Dit restitutiebeleid voor huurders vermindert in geen enkel opzicht de wettelijke rechten die een huurder kan hebben. De rechten van Tubber onder dit Restitutiebeleid voor Chartermaatschappijen vervangen het Annuleringsbeleid dat is gekozen door de betreffende boeking van de Chartermaatschappij.

Chartermaatschappij Restitutiebeleid

Als u een chartermaatschappij/verhuurder bent en als een of meer van de volgende boekingsproblemen optreden:

 • Je annuleert een boeking op het laatste moment, wat wordt gedefinieerd als een annulering die 7 dagen of minder vóór de incheckdatum van de betreffende boeking is gedaan of de huurder niet heeft voorzien om de boot of tenminste een gelijkwaardige vervangende boot af te leveren op het tijdstip dat is overeengekomen met de huurder.
 • Uw boot is niet zoals beschreven in de vermelding op de Tubber-website.
  • Aantal feet van het jacht.
  • Aantal hutten.
  • De huidige staat van de boot, vergeleken met de geboekte boot
  • Het bouwjaar is niet ouder dan de oorspronkelijk geboekte boot op de website.
 • Jij bent failliet.
 • Uw Boot is niet meer verzekerd, boeking moet worden geannuleerd.
 • Als het jacht niet schoon en hygiënisch is, zoals je redelijkerwijs zou kunnen verwachten.
 • Er is geen jacht aanwezig
 • Door enorme nalatigheid van de chartermaatschappij/verhuurder
 • Het jacht is niet veilig volgens lokale normen, of er is niet minimaal een gelijkwaardige vervangende jacht op het met de huurder afgesproken tijdstip. Voor huurperioden die langer zijn dan twee weken, wordt de minimale tijd waarbinnen je een Kwalificerende Claim moet accepteren, verhoogd met 24 uur per extra week.

Dan heeft Tubber het recht om aanvullende maatregelen te nemen. Deze aanvullende maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Het verlagen van de beoordelingsscore van de bootvermelding(en).
 • We plaatsen een beoordeling van 1 ster voor de geboekte boot.
 • Eventuele toekomstige boekingen annuleren.
 • Wij zullen uw verhuurdersaccount op Tubber blokkeren
 • Het verwijderen van de huidige vermeldingen van jachten.
 • De verhuurder en Tubber hebben afgesproken dat Tubber een commissie in rekening mag brengen voor online boekingen op de website. Dit is een redelijke schatting van de extra kosten die gedekt zouden moeten worden.
 • Wanneer de chartermaatschappij de boeking annuleert, zal de huurder de volledige prijs van de boeking retour ontvangen. De huurder wordt in dergelijke gevallen niet in rekening gebracht voor annuleringskosten.
 • Tubber zal de huurder helpen bij het vinden van een ander jacht of een andere accommodatie.
 • De chartermaatschappij is verplicht annuleringskosten van 10% van de totale prijs van de boeking te betalen. De annuleringskosten stijgen tot 60% van de totale prijs als de chartermaatschappij de reservering minder dan 7 dagen voor het inchecken annuleert. Deze kosten zijn herstelkosten en tijd voor het oplossen van boekingsproblemen.

Als de huurder door Tubber of de chartermaatschappij wordt verplaatst naar een alternatieve jacht, kunt u de opbrengsten als verhuurder geheel of gedeeltelijk verliezen en bent u verantwoordelijk voor alle redelijke kosten die door ons worden gemaakt om een alternatieve oplossing voor de huurder te vinden.

Geschil

Als u de Claim wilt betwisten of details wilt verstrekken over Bijzondere Omstandigheden, zoals schade aan het jacht door een oorzaak buiten uw macht, (“Verzachtende Omstandigheden”), moet u Ons hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen met onderwerp “Geschil <Bootnaam> , <Guest Name> en <Booking ID> ”([email protected]) of telefonisch via +31 (0) 50 8200 200. Verstrek alle relevante informatie en bewijsstukken zoals foto, video, schipperscertificaten en/of kopieën van correspondentie het betwisten van de Verhuurderclaim of het beschrijven van de Bijzondere Omstandigheden, op voorwaarde dat u redelijke en te goeder trouw inspanningen moet hebben geleverd om te proberen de Boekingskwestie(s) met Tubber en de Huurder op te lossen voorafgaand aan het betwisten van de Claim of het claimen van Bijzondere Omstandigheden. Alle bepalingen van Tubber met betrekking tot het Restitutiebeleid voor huurders, inclusief maar niet beperkt tot de geldigheid van het boekingsprobleem, de geldigheid van bijzondere omstandigheden en het bedrag dat aan de huurder moet worden terugbetaald, zijn definitief en bindend voor de betrokken huurder en Tubber, zoals tussen Tubber en verhuurder.

Los het boekingsprobleem direct op

Het staat huurders vrij om het boekingsprobleem rechtstreeks met de chartermaatschappij op te lossen, op voorwaarde dat Tubber hiervan op de hoogte wordt gesteld in een schriftelijke bevestiging van beide partijen per e-mail.

Tubber, Alle Rechten Voorbehouden