EUR
pl
Polityka zwrotów dla gości Tubber ma zastosowanie do zarejestrowanych Gości, którzy zarezerwowali i opłacili łódź wymienioną przez gospodarza na stronie internetowej Tubber i mają Roszczenie związane z Problemem z rezerwacją, jak określono w niniejszych Zasadach zwrotów dla gości. Stanowi ona część Terms and Terms of Use.

Problem z rezerwacją

Problem z rezerwacją oznacza jedno z poniższych:

 • Gospodarz anuluje rezerwację na ostatnią chwilę, czyli 7 lub mniej dni przed datą odebrania jachtu lub nie dostarczy jachtu czy odpowiedniego zastępstwa na czas uzgodniony z Gościem.
 • Jacht nie jest taki jak na opisie na stronie Tubber
  • Długość jachtu nie zgadza się o ponad 10%
  • Ilość kabin
  • Aktualny stan łodzi w porównaniu z zarezerwowanym
 • Gospodarz zbankrutował
 • Łódź nie jest ubezpieczona, rezerwacja została anulowana
 • Łódź ogólnie nie jest czysta i higieniczna
 • Nie ma żadnego jachtu
 • Zamierzone i rażące zaniedbania przez lokalnego gospodarza
 • Według lokalnych standardów, jacht nie jest bezpieczny i nie znaleziono odpowiedniego zamiennika jachtu na czas uzgodniony z Gościem. Jeśli czas wynajmu wynosi dwa lub więcej tygodni, minimalny czas zanim Tubber może zaakceptować Kwalifikujące Podanie rośnie o 24 godziny za każdy dodatkowy tydzień.

Wymagania dla złożenia podania

Tylko Gość może wypełnić podanie o Reklamację. Wniosek przyjmuje kategorię "Problem z Rezerwacją" kiedy odnosi się do jednego lub więcej z powyższych problemów, i spełnia poniższe warunki:

 • Gość musi złożyć skargę korzystając z naszego Formularza Kontaktu lub dzwoniąc na nasz 24-godzinny numer pomocy +48 58 881 43 95
 • Gość musi wyraźnie nas poinformować, podając numer rezerwacji, bądź adres email użyty podczas rezerwacji;
 • Gość musi dostarczyć dowody potwierdzające swoją skargę, takie jak zdjęcia lub nagrania wideo. Na nasze żądanie, gość musi również, dostarczyć nam wymagane dodatkowe informacje dotyczące problemu z rezerwacją;
 • Żaden członek załogi ani Kapitan nie spowodował pośredniego lub bezpośredniego Problemu z Rezerwacją, podczas swoich działań, w wyniku uszkodzenia lub całkowitej utraty przez Gościa lub strony trzeciej podczas tego wynajmu.
 • Przed złożeniem oficjalnej skargi, gość i jego załoga muszą dokonać starań, aby spróbować rozwiązać problem z rezerwacją, bezpośrednio z gospodarzem.
 • Gość musi złożyć skargę w ciągu 24 godzin od odebrania łodzi.
 • Gość nie podpisał formularza odebrania i nie zaakceptował łodzi po jej szczegółowej inspekcji.
 • Według lokalnych standardów, jacht nie jest bezpieczny i nie znaleziono odpowiedniego zamiennika jachtu na czas uzgodniony z Gościem. Jeśli czas wynajmu wynosi dwa lub więcej tygodni, minimalny czas zanim Tubber może zaakceptować Kwalifikujące Podanie rośnie o 24 godziny za każdy dodatkowy tydzień.

Polityka zwrotu dla gości

Po dobrym szukaniu Tubber zrobi:

 • W zależności od natury Problemu z Rezerwacją, zwróć Gościowi część lub całą sumę pieniędzy zapłaconą przez Gościa na stronie Tubber. Jeśli nie otrzymali jeszcze pieniędzy od lokalnego Gospodarza podczas oddawania jachtu.
 • W przypadku Problemu z Rezerwacją, odpowiedzialność Tubber wobec Gościa jest limitowana do sumy, którą otrzymał Gospodarz od Gościa podczas dokonywania rezerwacji online. Maksymalna suma to koszt rezerwacji dokonanej na stronie Tubber włącznie z zobowiązującymi opłatami online.
 • dokonaj zwrotu pieniędzy tylko, jeśli Tubber miał możliwość dokonania starań dla znalezienia i zapewnienia Gościowi jachtu lub podobnego jachtu na uzgodniony z Gościem czas.

Tubber nigdy nie zwróci:

Uszkodzenie jachtu i jego wyposażenia, które nie wpływa na jego wykorzystanie i pozwala na prawidłową pracę jachtu oraz jego wykorzystanie nie może być podstawą do Zwrotu pieniędzy. W takim wypadku jakikolwiek zwrot pieniędzy nie będzie wykonany.

Tubber, Wszelkie prawa zastrzeżone