EUR
pl

EIS Charter Seal Platinum Ubezpieczenie

Czy chciałbyś zarezerwować wakacje pod żaglami z Tubber? Jeśli tak, będziesz chciał, aby Twoje pieniądze znalazły się w dobrych rękach. Tubber to zapewni. Czy Twoja firma czarterowa ma problemy finansowe? Jeśli dokonujesz rezerwacji z Tubber, zawsze dokonujesz rezerwacji z zabezpieczeniem EIS Charter Seal Platinum. Nawet jeśli firmy zbankrutują, Twoja podróż będzie kontynuowana lub zostanie zwrócona. Tubber daje wszystkim rezerwacjom wyjątkową gwarancję dla gości. Bezpieczeństwo, którego nie obejmuje większość firm czarterowych i nasi współpracownicy.

Pomagamy również w kryzysie Corona! Jeśli nasz partner czarterujący nie może dostarczyć Ci jachtu z powodu kryzysu Corona, a dokonana już płatność zostanie zamieniona na voucher, ochrona ubezpieczeniowa pieczęci czarterowej obejmuje również ten voucher. Warunkiem świadczenia ubezpieczyciela jest ograniczenie ważności vouchera do maksymalnie 18 miesięcy, liczonych od daty zameldowania czarterowego, która została faktycznie wcześniej uzgodniona w umowie.

Warunki ubezpieczenia

Pokryte

 • Wszystkie łodzie na Tubber.com
 • Pokrycie wszystkich partnerów sprawdzonych przez zespół Tubber
 • Pokrycie wszystkich rezerwacji dokonanych przez gości dowolnej narodowości za pośrednictwem Tubber
 • Wszystkie rodzaje wakacji pod żaglami. Czarter bareboat, pływanie flotylli, jachty z załogą, czarter kabin i wynajem łodzi ze sternikiem.
 • W przypadku bankructwa operatora czarteru zapłacona i nierekompensowana cena czarteru do maksymalnej kwoty 20.000 EUR/czarter.
 • W przypadku upadłości agencji czarterowej pobrana, nie przekazana i nie zwrócona cena czarteru do maksymalnej kwoty 20 000 EUR/czarter.
 • Voucher Corona, ograniczony do maksymalnie 18 miesięcy

Nie pokryte

 • Utrata czarteru, jeśli operator czarteru dostarczył inny jacht z taką samą ilością kabin, a klient czarteru odmówił. (Definicja jachtu zastępczego zgodnie z ogólnymi warunkami czarteru: Jacht o porównywalnej wielkości, ilości kabin lub koi, wyposażeniu i wieku, przy czym wiek różni się tylko o rok lub dwa lata)
 • Dopuszczalna strata 24 godzin w tygodniu czarterowym z powodu np. opóźnionego powrotu poprzedniego klienta czarterowego lub naprawy
 • Utrata czarteru z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy czarteru lub o których zleceniodawca wiedział już przed zawarciem umowy czarteru
 • Obniżki ceny czarteru z powodu niezadowolenia lub braku obiecanych cech (takich jak np. czystość, ponton, za burtę, dodatkowe żagle itp.) o ile zapewniona jest nadal zdolność prowadzenia czarterowanego jachtu
 • Ceny czarteru, które nie są płacone bezpośrednio firmie Tubber lub operatorowi czarteru przelewami bankowymi (przelew bankowy, polecenie zapłaty i karta kredytowa).
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony do agencji czarterowej pośredniczącej w upadłości lub operatora czarterowego jeszcze przed zawarciem umowy czarterowej.
 • Lokalne koszty sternika
 • Jeśli rezerwujesz bezpośrednio u profesjonalnego właściciela łodzi lub firmy czarterowej

Ubezpieczenie podróży i depozytów z Tubber

Ubezpieczenie kaucji dla jachtów czarterowanych

Czy ktokolwiek może popełnić błędy? Nikt nie jest idealny. Podczas urlopu pod żaglami pęka żagiel, kil uderza o ziemię. Zadokujesz jacht i ma kilka rys. To niemiła niespodzianka dla właściciela łodzi i dla Ciebie; właściciel będzie musiał zatrzymać twój depozyt. W takich przypadkach możesz być dobrze chroniony przez ubezpieczenie depozytu czarterowego. Nie zapomnij wziąć od nas tego ubezpieczenia przed rozpoczęciem wakacji pod żaglami.

01

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

W ramach ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży koszty rezygnacji z podróży oraz koszty zakończenia podróży są ubezpieczone dla wszystkich imiennych osób uczestniczących w rejsie. Okres ubezpieczenia trwa od początku ubezpieczenia do końca podróży. Przyjazd i wyjazd oraz ewentualne dodatkowe rezerwacje (zakwaterowanie w hotelu przed przyjazdem i/lub wyjazdem) mogą być na życzenie ubezpieczone. W ten sposób możesz ubezpieczyć siebie jako kapitana, a także swoją załogę, jeśli Ty lub członkowie Twojej załogi nie możecie wziąć udziału w zarezerwowanym rejsie lub jeśli musicie odwołać urlop żeglarski z powodu np. poważnych obrażeń w wyniku wypadku, ciężkiej choroby, korona, niezgodność inokulacji lub ciąża.

02

Rozszerzone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej skippera dla prywatnych skipperów

Jako kapitan jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo członków swojej załogi, innych pasażerów i statku. Musisz udowodnić, że jesteś do tego zdolny, uzyskując licencję śródlądową lub morską, w zależności od wód, po których pływasz. Ale nawet doświadczeni kapitanowie mogą popełniać błędy o fatalnych konsekwencjach. Wyczarterowałeś łódź do celów prywatnych i powiedziano Ci, że jest ona objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej? Zalecamy, aby nigdy nie polegać na takim stwierdzeniu! Często te ubezpieczenia obejmują tylko niewielkie sumy pieniędzy, które w najlepszym przypadku regulują drobne szkody.

03
Tubber, Wszelkie prawa zastrzeżone